Péče o dobrovolníky ❤️

V Dobrovolnickém centru Diecézní charity Brno zajišťujeme profesionální výběr dobrovolníků a jejich propojování s klienty našich služeb nebo do dobrovolnických programů. Naši dobrovolníci také pomáhají při katastrofách jako je tornádo, covid nebo válka a zapojují se do našich sbírek jako je Koláč pro hospic, Sbírka potravin nebo Tříkrálová sbírka.